Cijene - olakšiceODREĐIVANJE CIJENE REDOVNOG PROGRAMA 

 

OBAVIJEST  RODITELJIMA NOVOUPISANE DJECE OD RUJNA 2017.


Zahtjev
za ostvarivanje prava na olakšicu, izjavu o članovima zajedničkog kućanstva i izjavu o prihodima zajedničkog kućanstva za 2016. godinu
roditelji su dužni dostaviti  NAJKASNIJE DO 30.9.2017. radi izračuna visine iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni redovitog programa Vrtića.

Dokumentacija se dostavlja administratoru Vrtića, u centralnom objektu (Šetalište J. Gagarina 10), od 7:30 do 15:30 sati.

Obrasci:

1. Zahtjev
2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
3. Izjava o prihodimaRoditelji su dužni NAJKASNIJE DO 30.9.2017. dostaviti i:

  1. potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda u 2016. godini za članove kućanstva;
  2. dokaze o uplaćenim ratama stambenog kredita ili najamnine u 2016. godini;
  3. dokaze o eventualnim promjenama prebivališta članova kućanstva;
  4. dokaze o drugim činjenicama u vezi s pravom na olakšice (vidjeti u Zahtjevu).
     


Roditelji NISU DUŽNI dostavljati potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva ako su suglasni da predškolska ustanova službeno, putem nadležnog gradskog ureda, zatraži te podatke. U tom slučaju roditelji su dužni dati pisanu izjavu o tome da su suglasni s provjerom podataka.

Ukoliko se prebivalište djeteta i roditelja nije mijenjalo, roditelji ne moraju ponovno priložiti uvjerenja o prebivalištu, odnosno kopije svojih osobnih iskaznica.

Roditelji koji NE dostave dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi iznos sudjelovanja u cijeni redovnog programa Vrtića, plaćaju najviši iznos sudjelovanja određen prema prihodovnom cenzusu.


Dopis Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport o ostvarivanju prava na olakšice u 2017. možete pronaći OVDJE.


Dopis Vrtića, koji će biti podijeljen u odgojne skupine, možete pronaći OVDJE.


Objavljeno na web-stranici Vrtića: 7.9.2017.


 

 

Ispiši stranicu