Akti vrtića i propisi

Ovdje možete preuzeti važne dokumente

Akti vrtića:

Statut Vrtića
Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
Pravilnik o upisu u vrtić
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Pravilnik o prikupljanju i obradi osobnih podataka
Kućni red 
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura naplate prihoda
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

Godišnji plan i program rada 2018./2019.
Kurikulum 2018./2019.
Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada 2017./2018. - prvi dio
Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada 2017./2018. - drugi dio
Financijski plan za 2019. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu + BilješkePotvrde
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.

 

Propisi:

  1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13)
  2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08)
  3. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba)
  4. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 6/11, 19/11 i 15/12)
  5. Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 7.8.2015., I. dodatak Kolektivnom ugovoru od 5.4.2016., II. dodatak Kolektivnom ugovoru od 14.12.2016., III. dodatak Kolektivnom ugovoru od 30.1.2017., IV. dodatak Kolektivnom ugovoru od 6.2.2018., V. dodatak Kolektivnom ugovoru od 3.10.2018., VI. dodatak Kolektivnom ugovoru od 31.12.2018. i VII. dodatak Kolektivnom ugovoru od 30.1.2019.

  


Ispiši stranicu