Akti vrtića i propisi

Ovdje možete preuzeti važne dokumente

Akti vrtića:

Statut Vrtića
Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
Pravilnik o upisu u vrtić
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Kućni red 
Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Godišnji plan i program rada 2017./2018.
Kurikulum 2017./2018.
Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada 2016./2017. - prvi dio
Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada 2016./2017. - drugi dio
Financijski plan za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.

 

Propisi:

  1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13)
  2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08)
  3. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba
  4. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 6/11, 19/11 i 15/12)
  5. Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 7.8.2015., I. Dodatak Kolektivnom ugovoru od 5.4.2016., II. Dodatak Kolektivnom ugovoru od 14.12.2016., III. Dodatak Kolektivnom ugovoru od 30.1.2017.

  


Ispiši stranicu